Ochrana osobních údajů

   V tomto dokumentu si Vás dovolujeme seznámit s veškerými důležitými informacemi, které souvisejí se zpracování Vašich osobních údajů při provozu internetového obchodu ELIMAshop.cz (dále jen „web“). Naleznete zde informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme zejména o našich zákaznících a uživatelích našeho webu, zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.
   Ochraně osobních údajů věnujeme velkou pozornost a chceme, aby si zákazníci a uživatelé našeho webu mohli být jisti, že s jejich osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a vždy souladu s povinnostmi, které nám vyplývají z platných právních předpisů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen  „GDPR“), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

1. Kdo je správcem a zpracovatelem Vašich osobních údajů?

Provozovatelem webu a zároveň správcem a zpracovatelem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 GDPR je obchodní společnost Elima Pottery s.r.o. IČ 25357018 se sídlem Lukov 93, 66902, zastoupená jednatelem Ing. Vítězslavem Přítulou a firma Ing. Vítězslav Přítula, identifikační číslo: 42083320 se sídlem Lukov 93, 66902 (dále jen „správce“ nebo „provozovatel“).

2. Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje?

V rámci našeho podnikání dochází ke zpracování osobních údajů, které jsou nutné k vyřízení Vaší objednávky, dotazu, případně poptávky, dále taky používáme vaši e-mailovou adresu pro zasílání newsletterů. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány také pro uskutečnění dopravy dopravcem a další zpracování osobních údajů probíhá pomocí souborů „cookies“.

3. Jaké údaje o Vás zpracováváme?

Zpracováváme Vaše osobní údaje, které zadáte při objednávce na této stránce nebo při poptávce či jakéhokoliv dotazu, který napíšete na naše e-maily.
Jedná se (v případě objednávky) konkrétně o jméno, příjmení, telefon, fakturační a doručovací adresu, e-mailovou adresu. V případě reklamace zpracováváme údaje pojící se k objednávce a reklamaci samotné, můžeme po Vás vyžadovat číslo bankovního účtu pro vrácení peněz. Při zvoleném způsobu platby přes COMGATE nemáme přístup k údajům o Vaší kartě.
V případě rozesílek našich newsletterů zpracováváme vaši e-mailovou adresu.
V případě vaší registrace do uživatelského účtu zpracováváme údaje, které do uživatelského účtu vložíte (zejména tedy jméno, e-mail, telefon, fakturační a doručovací adresu, údaje o vašich objednávkách, dokladech, slevách, případně hodnocení produktů)

4. Komu předáváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje předáváme pouze dopravcům za účelem doručení Vámi objednaného zboží na našem e-shopu. Jedná se o kontaktní údaje a případně částku, pokud jste si zvolili platbu dobírkou. Jedná zejména o tyto společnosti:
Česká pošta, s.p., IČ 47114983
Direct Parcel Distribution CZ s. r. o., IČ 61329266
Zásilkovna s.r.o. , IČ 28408306
pokud vám doručují vaši objednávku;
Vaše údaje pak zpracovává táké náš partner provozující platební systémy pro potřeby zajištění platby firma ComGate Payments, a. s., IČ: 279 24 505 a dále naše externí účetní firma. Existují však zvláštní podmínky, které jsou zákonem definovány a my jsme povinni předat některé Vaše osobní údaje Policii ČR, Úřadu na ochranu osobních údajů, orgánům veřejné správy a dalším orgánům činných v trestním řízení.

5. Jak dlouho zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme od provedení objednávky až po vystavení faktury a předání dopravci, poté po dobu 10 let. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely rozesílky newsletterů, jsou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu 3 let od data udělení souhlasu. Našim zákazníkům zasíláme e-mailem obchodní sdělení s novinkami. Pokud si již nepřejete, abychom dále zpracovávali Vaše osobní údaje a nezasílali Vám obchodní sdělení, můžete se jednoduše odhlásit z jejich odběru.
Data v uživatelském účtu zpracováváme po dobu jeho aktivního užívání, nejdéle 5 let od vašeho posledního přihlášení, případně do doby jeho zrušení z vaší strany.

6. Zpracování osobních údajů se souhlasem a bez něj

Vaše osobní údaje zpracováváme i bez souhlasu, a to konkrétně ty, které jsou nutné pro vyřízení objednávky a její doručení k Vám. Takové zpracování je nezbytné a umožňuje ho nařízení GDPR.  
Dále pak podle zákona 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti Vám můžeme zasílat obchodní sdělení. To však pouze za předpokladu, že jste náš zákazník a rozesílku jste neodmítli. Nebo pokud jste nám k tomu dali souhlas. Souhlas můžete kdykoliv odvolat, případně uvést, že nemáte zájem o obchodní sdělení.
Data v uživatelském účtu zpracováváme na základě vašeho souhlasu, který nám udělujete registrací. 

7. Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny?

Při pohybu na e-shopu jsou Vaše data chráněna protokolem HTTPS. Vaše osobní údaje jsou zabezpečeny před neoprávněným přístupem, zneužitím či ztrátou pomocí. Jako ochranu před porušením zabezpečení využíváme především omezený přístup do prostor podnikání a minimalizaci počtu pracovníků, kteří přijdou s Vašimi údaji do kontaktu.  V případě vypršení lhůty pro zpracování jsou Vaše osobní údaje smazány, v papírové podobě jsou skartovány.

8. Jaká máte práva v souvislosti s Vašimi osobními údaji

V rámci Obecného nařízení na ochranu osobních údajů máte následující práva:
právo na informace,
právo na přístup k Vašim osobním údajům,
právo na přenositelnost Vašich osobních údajů,
právo na opravu nepřesných osobních údajů nebo jejich doplnění,
právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů,
právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
právo na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu (pouze pokud neexistuje jiný zákonný důvod),
právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů,
právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování,
podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů

9. Jakým způsobem můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů?

Pokud nechcete, abychom zpracovávali Vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu, můžete vznést námitku. Vaše osobní údaje poté nebudeme zpracovávat pro daný účel, za předpokladu, že nebude existovat žádný oprávněný důvod v pokračování zpracování Vašich osobních údajů.

10. Kontakt na nás při jakémkoliv dotazu ohledně ochrany osobních údajů

Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně ochrany osobních údajů, nebo chcete podat námitku proti zpracování osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu info@elimashop.cz nebo písemně na adresu Ing. Vítězslav Přítula, Lukov 93, 66902. Abychom vyhověli Vaší žádosti, je nutné z naší strany ověřit, že se jedná právě o Vás. Jedná se o prevenci před neoprávněným přístupem k osobním údajům osobám, pro které nejsou určeny.

11. Používáme cookies

Na našich webových stránkách používáme cookies pro měření návštěvnosti našich stránek fungování našich stránek a ulehčení vašeho nákupu.
Takové zpracování je možné díky předpisům (GDPR, tedy nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES). Umožňuje nám to tzv. oprávněný zájem.
Na našich stránkách dál fungují tzv. marketingové cookies. Používáme je k následnému zacílení naší reklamy. Takové použití je možné na základě vašeho souhlasu.
Naše webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu a další cílení reklamy – tento režim je možný nastavit v rámci nastavení prohlížeče nebo používáním anonymního okna prohlížeče. Pokud byste si s tímto nastavením nevěděli rady, kontaktujte nás, rádi pomůžeme.  

Cookies, které sbíráme za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na našem webu se posuzují v podobě hromadného celku a tím pádem v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce. Cookies nezbytné pro funkčnost webu jsou vždy uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro jeho fungování.
Shromážděné cookies soubory pro nás zpracovává:
poskytovatel služby Google Analytics, společnost Google Ireland Ltd., sídlem Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko, podle svých podmínek.
poskytovatel služby Facebook, provozovaný společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA, v souladu se svými podmínkami.
Cookies ukládáme po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.


12) Závěrečná ustanovení

Tento dokument o zásadách ochrany osobních údajů zákazníků jsme oprávněni kdykoli doplňovat či měnit. Aktuální verze tohoto prohlášení je vždy zveřejněna na našich internetových stránkách.
V případě, že byste nesouhlasili se způsobem, jakým zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, www.uoou.cz.