Jak vybírat podle uvedených rozměrů

U každého produktu naleznete v parametrech rozměry, kterými se vám snažíme co nejlépe zprostředkovat představu o velikosti daného kusu. Uvádíme samozřejmě rozměry, které mají u daného tvaru smysl a lze je změřit. Protože se jedná o ruční výrobu, mohou se tyto parametry u jednotlivých kusů lehce odlišovat. Největší odchylky mohou být u hmotnosti, což je dáno rozdílnou tloušťkou stěny. Berte proto prosím tento údaj jako orientační, rozdíly mohou bý až +/- 15%.

Všechny uvedené rozměry, tj. výška, délka, šířka a průměr, jsou maximální vnější rozměry dané formy. Tzn. že pokud má třeba pekáč zahnutý okraj  nebo úchyty je rozměr vždy včetně toho. Pokud si chcete udělat pokud možno věrnou představu o vniřtních rozměrech, je třeba počítat s přibližně 1cm silným dnem a tloušťkou stěny asi 0,5 cm. U nádob, kde je to možné, uvádíme i objem. Tady se jedná opět o maximální objem nádoby, tzn. až po okraj, takže užitný objem bude určitě menší v závislosti na daném tvaru. 

Pokud budete potřebovat znát jakékoliv další parametry, které nejsou uvedeny, nebo rozměry daného konkrétního kusu, naváhejte se na nás obrátit. Pokud to bude v našich možnostech, rádi vám vyhovíme.