Výrobní postup

Proces výroby každého kusu představuje spoustu hodin umělecké a odborné ruční práce.

Vše začíná už uměleckým návrhem daného tvaru, podle kterého se pak musí vyrobit sádrová forma. Ta se naplní tekutým jílem. Po několika hodinách, kdy forma nasává vodu a jíl se usazuje na stěnách, se přebytek hmoty vylije, forma otevře a vzniklý tvar se opatrně vyjme. Následuje odstranění všech nerovností a vyhlazení povrchu vlhkou houbou. Poté se nechá kus vyschnout a putuje do pece k prvnímu výpalu při teplotě asi 850 °C. Jíl vypálením ztvrdne a vzniká tak biskvit, polotovar pro výrobu kameniny.

Nyní přichází na řadu zdobení specifickou razítkovou technikou. Nejdříve dekoratéři (v převážné většině se jedná o ženy) vyrobí razítka pro konkrétní dekory, a pak pomocí těchto razítek a štětců nanáší barvy v různých kombinacích a vytváří na daném předmětu příslušný dekor. Zdobení jednoho kusu může trvat i několik hodin a závisí na velikosti tvaru a složitosti dekoru. Ozdobený kus se pak namočí do glazury a následuje výpálení při teplotě 1270 °C. Hlína se speče, sline (objem se zmenší o 10-15%), na povrchu vznikne vrstva průhledné, lesklé a tvrdé glazury. Barvy výpalem vyniknou. Tento závěrečný výpal je vlastně takovým “kouzlem”, kterým se zhodnotí veškerá předchozí práce, která byla do výrobku vložena.Jakmile kus po vytažení z pece zchladne, kontroluje se jeho kvalita. Jelikož se jedná o ruční výrobu, má každý kus drobné odchylky, jež jej činí originálem, zároveň však musí splňovat požadavky daného standardu. Každý konečný produkt je označen třídou kvality. Tak vznikne krásné umělecké dílo, do kterého si můžete udělat čaj, upéct si v něm bábovku nebo kuře, a pak ho umýt v myčce. A toto můžete dělat dlouhá léta, a pak v tom mohou pokračovat ještě vaše děti, a pak jejich děti ...